Валютні платежі

Увага! Всі валютні операції на період дії воєнного стану здійснюються з урахуванням обмежень, встановлених Постановою Правління НБУ №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", та іншими нормативними актами.

Контроль надходжень з-за кордону
Базовий пакет документів

Базовий пакет для контролю надходжень з-за кордону в іноземній валюті:
•- договір (контракт) з нерезидентом, інший документ, що має силу договору і застосовуваний у міжнародній практиці: інвойс (рахунок — фактура);
•- акт виконаних робіт / наданих послуг;
•- лист клієнта у вільній формі з уточненням призначення платежу, у разі відсутності, або вказівки неповних / помилкових даних у полі «70:» у SWIFT МТ103 (посилання на номер і дату договору, інвойса (рахунка) та інших документів у відповідності з якими надійшли кошти за платежем).
Термін подання клієнтом документів по надходженнях з-за кордону — 3 дні з моменту зарахування коштів на поточний рахунок. 

Увага! Даний список не є вичерпним, взалежності від конкретної операції Клієнта може винкти необхідність у поданні більш розширеного пакету документів. 
ВАЖЛИВО! -  Банк відповідно до Правил організації статистичної звітності зобов'язаний  надати НБУ інформацію про неподання клієнтом до банку документів, потрібних для здійснення валютного нагляду за дотриманням  граничних строків розрахунків.

Базовий пакет документів для купівлі/переказу іноземної валюти за кордон

Базовий пакет для купівілі/переказу безготівкової іноземної валюти з метою розрахунків за торговою операцією:
• - заява на купівлю іноземної валюти / платіжне доручення в іноземній валюті;
• -договір (контракт) з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог законодавства України, в якому передбачені розрахунки у валюті операції та в банківських реквізитах клієнта вказаний поточний рахунок в АТ «БАНК 3/4».
Якщо в реквізитах зазначений поточний рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку, то операції за договором будуть обслуговуватись лише після отримання поштою НБУ від іншого уповноваженого банку інформації щодо обсягів купленої/обміняної/переказаної іноземної валюти, незавершених операцій та інформації з реєстрів митних декларацій для подального обслуговування зовнішньоекономічного договору в АТ «БАНК 3/4». Банк, в якому обслуговується зовнішньоекономічний договір надає вищезазначену інформацію виключно на запит АТ «БАНК 3/4». В письмовому зверненні клієнт повинен вказати: номер і дату зовнішньоекономічного договору, назву та країну нерезидента, назву та код банку, в який необхідно надіслати запит;

Додаткові документи:
•Інвойс (рахунок, специфікація, додаткова угода, коносамент) — документи передбачені зовнішньоекономічним договором як невід'ємна частина договору, або документ визначений як підстава для здійснення оплати;
*Якщо мета купівлі /переказу іноземної валюти є оплата за фактом поставки нерезидентом продукції з увезенням на територію України, то купівля валюти можлива тільки при наявності інформації про ввезення на територію України продукції, в електронному реєстрі митних декларації, що надійшов на адресу АТ «БАНК 3/4» або довідки іншого уповноваженого банку-одержувача реєстру, в якій зазначена вся наявна інформація про митну декларацію із обов’язковим зазначенням суми, що передається на валютний контроль в АТ «БАНК 3/4». 
*Якщо мета купівлі /переказу іноземної валюти є оплата нерезиденту за фактом отримання послуг (виконання робіт / імпорту прав інтелектуальної власності) - Акт прийому-передачі послуг (робіт / прав інтелектуальної власності) або інші документи, що підтверджують факт надання послуг (робіт, прав інтелектуальної власності).
*Якщо мета купівлі /переказу іноземної валюти - для оплати нерезиденту за фактом поставки продукції за межами України (без ввезення) - договір з нерезидентом, який передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України та зарахування виручки від її продажу на рахунки резидента або документи, що підтверджують потребу використання резидентом продукції  за межами України.
Увага! Цей список документів не є вичерпним і залежить від конкретної операції. Банк може вимагати інші документи, передбачені зовнішньоекономічним договором або необхідні для здійснення ним аналізу фінансової операції та її учасників на виконання вимог постанови НБУ  №8  від 2 січня 2019 р.

ВАЖЛИВО!
•Документи складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову. Не перекладаються на українську мову документи,  текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською мовою.
•Копії документів, повинні бути належним чином завірені підписом керівника і відбитком печатки (за наявності) на кожній сторінці.

Аналіз фінансової операції та її учасників
Перелік індикаторів та додаткові документи

З метою виконання вимог Постанови НБУ № 8 від 2 січня 2019 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» (надалі — Постанова НБУ № 8), АТ «БАНК 3/4» зобов’язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про валютні операції клієнтів банку та відомостей про учасників операції, які є підставою для:
1) купівлі іноземної валюти з метою здійснення розрахунків/переказів коштів за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;
2) здійснення розрахунків/переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;
3) здійснення розрахунків/переказів коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
4) зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті, що надійшли з рахунків, відкритих в Україні, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні.
Для якнайшвидшого проведення валютних операцій, просимо Вас при наявності індикатора сумнівних валютних операцій, наведених у Додатку 1 до Постанови НБУ № 8, надавати додаткові документи, перелік яких зазначений нижче, з метою здійснення всебічного аналізу валютної операції. 
У випадку наявності інформації про те, що компанія-нерезидент (включаючи їх дочірні та афілійовані компанії) включена до списку Forbes Global 2000, просимо інформувати Банк (лист довільної форми).
Увага!  Перелік додаткових документів не є вичерпним та визначається Банком з урахуванням суті та мети фінансової операції.
Орієнтовний перелік додаткових документів (інформації), для здійснення поглибленого аналізу  тут.

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA