Про Банк

Запрошуємо Вас до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4»!

АТ «БАНК 3/4» є універсальною фінансово-кредитною установою, що здійснює комплексне обслуговування клієнтів. Банк зареєстровано в 2008 році, внесено в Єдиний державний реєстр та Державний реєстр банків. Банк не є дочірнім підприємством чи залежним господарським товариством.

Місія банку

Забезпечення  надійності та ефективності  використання  та  збереження  коштів  вкладників, акціонерів та інвесторів


Візія Банку

Надійний універсальний Банк з дотриманням  клієнтоорієнтованої  моделі бізнесу, який зберігає фінансову стійкість в умовах постійно змінюваного макроекономічного середовища, підвищує конкурентоспроможність, підтримує належний рівень платоспроможності, ліквідності, забезпечує прибуткову діяльність в обсягах, що задовольняє інтереси акціонера, виконує соціальну функцію зі створення робочих місць та сплати податків.

Основні напрямки діяльності


  ˗        дотримання принципів клієнтоорієнтованої моделі бізнесу;

  -        забезпечення  комплексного банківського обслуговування клієнтів та підвищення діджиталізації  послуг Банку;

  ˗       подальший  розвиток  міжбанківського  бізнесу;

  ˗       вкладення в  цінні папери державного боргу та цінні папери надійних емітентів, в тому числі на міжнародному ринку;

  ˗       виважена та стримана кредитна політика;

  ˗       розширення  присутності Банку на ринку електронного банкінгу та у платіжних системах;

  ˗       підвищення  рівня технологічного забезпечення та безперервності діяльності  з вдосконаленням системи інформаційної безпеки;

  ˗       вдосконалення  системи корпоративного управління;

  ˗       забезпечення ефективної системи управління ризиками та внутрішнього контролю Банку.0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA