Про Банк

Запрошуємо Вас до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4»!

АТ «БАНК 3/4» є універсальною фінансово-кредитною установою, що здійснює комплексне обслуговування клієнтів. Банк зареєстровано в 2008 році, внесено в Єдиний державний реєстр та Державний реєстр банків. Банк не є дочірнім підприємством чи залежним господарським товариством.

Місія банку

Забезпечення  надійності та ефективності  використання  та  збереження  коштів  вкладників, акціонерів та інвесторів


Візія Банку

Надійний універсальний Банк з дотриманням  клієнтоорієнтованої  моделі бізнесу, який зберігає фінансову стійкість в умовах постійно змінюваного макроекономічного середовища, підвищує конкурентоспроможність, підтримує належний рівень платоспроможності, ліквідності, забезпечує прибуткову діяльність в обсягах, що задовольняє інтереси акціонера, виконує соціальну функцію зі створення робочих місць та сплати податків.

Основні напрямки діяльності

  1)               дотримання  принципів клієнтоорієнтованої моделі бізнесу;

  2)               забезпечення комплексного банківського обслуговуванняклієнтів та підвищення діджиталізації послуг Банку;

  3)               подальший розвиток міжбанківського бізнесу

  4)               інвестування в цінні папери державного боргу та цінні  папери  надійних емітентів;

  5)               виважена та стримана кредитна політика;

  6)               підвищення рівня технологічного забезпечення табезперервності діяльності з вдосконаленням системи інформаційної безпеки;

  7)               вдосконалення системи корпоративного управління;

  8)               забезпечення ефективної системи управління ризиками та внутрішнього контролю Банку.

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA