ДОКУМЕНТИ:

1 Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. (618Kb)
 
2 Свідоцтво про реєстрацію Банку в Державному реєстрі банків. (954 Kb)

3 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань. (755 Kb)
 
4 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). (463Kb)
 
5 Картка контрагента
 
6 Статут Банку (дата розміщення 18.01.2024)
 
Політика інформаційної безпеки

 8 Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 201 від 22.11.2012р. (реєстраційний №210) (119 Kb)

ЛІЦЕНЗІЇ:

Банківська  ліцензія

(відповідно до  Закону  України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами, що внесені Законом України від 30.06.2021 р. N1587-IX, які набули чинності з 05.08.2021р.) банківська  ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності)

Паперова Банківська ліцензія № 248 від 07.11.2011р., видана Національним банком України
 
ЛіцензіяНаціональної комісії з цінних  паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що  передбачає брокерську та субброкерську діяльність (З 01.07.2021р. відповідно до п.10 розділу 13 Закону України «Про ринки капіталу та  організовані товарні ринки» ліцензія вважається переоформленою з ліцензії на професійну  діяльність  на ринку цінних паперів - брокерської діяльності)
Строк дії ліцензії з 01 травня 2015 року необмежений; (104 Kb)

Ліцензія Національної комісії з цінних  паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що  передбачає дилерську діяльність (З 01.07.2021р. відповідно до п.10  розділу  13  Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» ліцензія  вважається переоформленою з ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів - дилерської діяльності)   
серії АЕ № 294792, дата видачі ліцензії: 30.04.2015 року.
Строк дії ліцензії з 01 травня 2015 року необмежений; (104 Kb)
  
Ліцензія Національної комісії з цінних  паперів та фондового ринку на право проведення професійної діяльності на ринках капіталу, що  передбачає  депозитарну діяльність депозитарної установи (З 01.07.2021р. відповідно до розділу  13  Закону України «Про ринки капіталу та  організовані  товарні ринки» ліцензія  вважається переоформленою з ліцензії  на  професійну  діяльність на ринку цінних паперів  депозитарної діяльності  депозитарної  установи)
Ліцензія діє з 12.10.2013р. необмежений строк. (99 Kb)

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA