Інформація для захищеної категорії

Інформація для захищеної категорії споживачів (в т.ч. військовослужбовців)
 
Відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні від 27 липня 2022 року № 2459-IX позичальники, які належать до захищених згідно даного Закону категорій громадян, мають права повідомити АТ «БАНК 3/4» про своє бажання щодо припинення взаємодії з представниками Банка з питань врегулювання їх простроченої заборгованості.
 
Захищеними категоріями відповідно до даного Закону є:
 
1. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України; 
2. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби; 
3. Члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; 
4. Особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти.
 
Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:
 
- для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних  органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби  транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, - підписана  командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує,  відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий  військовослужбовець, або керівником територіального центру  комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою  довідка за формою, встановленою додатком №2 до Закону України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;
- для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;
- для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого;
- для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.
 
Позичальники АТ «БАНК 3/4», які належать до захищеної категорії, або представники таких позичальників можуть направити повідомлення про своє бажання припинити взаємодію з представниками Банку щодо питань врегулювання простроченої заборгованості позичальника з підтверджуючими документами про належність позичальника до захищеної категорії будь-яким зручним з наведених способів:
 
1. електронним листом за адресою: credit@bank34.ua;
2. листом на поштову адресу Банку; 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 25;
3. до Головного офісу Банку за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 25.
 
Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це Банк, нового кредитора протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.
 
Позичальники-військовослужбовці та їх дружини (чоловіки), мають право на пільгу, визначену Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а саме: штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед Банком, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.
 
Для отримання пільги до Банку необхідно надати один з перелічених документів:
 
- військовий квиток, в якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки (всі сторінки);
- наказ (витяг з наказу), виданий військовим комісаріатом або військовою частиною;
- лист, довідка про призов на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною (форма №5);
- свідоцтво про шлюб (у разі надання пільги дружини (чоловіку) військовослужбовця).
 
Повідомлення споживачів та інших осіб, приймаються:
 
1. на електрону адресу:credit@bank34.ua;
2. на поштову адресу Банку; 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 25;
3. до Головного офісу Банку за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 25.
 
Подати заявку на отримання пільги можуть як військовослужбовці особисто, так і їхні родичі.
0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA