Шановний КЛІЄНТЕ!

Дякуємо Вам за те, що Ви звернулись до нашого Банку.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», універсальна фінансово - кредитна установа, що існує з 2008 року. Місцезнаходження Банку: м. Київ, вул. Кирилівська, 25, код за ЄДРПОУ 36002395, Банківська ліцензія, видана Національним банком України за № 248 від 07.11.2011 р.

Пропонуємо Вам ознайомитись з інформацією про умови споживчого кредитування.

Для отримання споживчого кредиту необхідно:

1. Надати до Банку документи згідно переліку.

2. Заповнити (подати) заяву – анкету на оформлення дозволеного овердрафту.

3. Заповнити (подати) анкету – заяву на отримання кредиту фізичної особою у АТ «БАНК 3/4».

В залежності від засобів забезпечення кредиту, що пропонуються в заставу, Банку необхідно надати відповідний пакет документів по кожному виду такого забезпечення.

Персональні дані, одержані від Вас у зв'язку з Вашим наміром укласти договір про надання споживчого кредиту та з укладенням та виконанням договору про надання споживчого кредиту, можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану Споживача та його спроможності виконати зобов'язання за таким договором. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості, що Ви надаватиме Банку є такими, що становлять банківську таємницю та Банк несе відповідальність за їх розголошення.

Разом з тим, подаючи документи для одержання кредиту, Ви надаєте згоду на перевірку їх достовірності, при цьому методи перевірки Банк обирає самостійно, в тому числі, але не виключно, шляхом спілкування із Вашим працедавцем та найближчим оточенням.

ЗАГАЛЬНІ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Банк у визначених договором випадках має право вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

Банк має право відмовитись виконувати фінансові операції Клієнта, в тому числі шляхом зупинення видаткових операцій по рахунку у випадках, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуг (крім надання пакета банківських послуг). 

Банк не має права вносити зміни до укладеного з Клієнтом кредитного договору в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено кредитним договором, Правилами банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК 3/4» або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 

Повідомлення щодо передачі інформації до кредитного реєстру Національного банку України

Інформація щодо процесу  врегулювання простроченої заборгованості

Для більш детальної інформації звертайтеся до співробітників кредитного управління:

Тел.: (044) 364-98-20
0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA