Депозити

Для відкриття депозитного рахунку в банку потрібні такі документи:

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ:

паспорт громадянина України;
документ, виданий органом державної податкової служби, про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі - резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду.

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ:

паспорт;
документ, що засвідчує походження грошових коштів.

Вкладник має право в приміщенні Банку скласти довіреність на іншу особу, щодо розпорядження власним  рахунком, що засвідчується відповідальною особою Банку. Вкладник має право в приміщенні Банку оформити довіреність на здійснення операцій по депозитним рахункам (тариф 50 грн.), що засвідчується відповідальною особою.

Процентні ставки (діють з 02.11.2020) 
Тарифи на розрахунково-касове обслуговування для приватних клієнтів (діють з 26.04.2021р.)
Довідка про систему гарантування вкладів
Правила банківського обслуговування фізичних осіб (редакція діє з 01.09.2020р. до 09.06.2021)
Правила банківського обслуговування фізичних осіб (редакція діє з 10.06.2021р. до заміни)
Примірна форма договору про надання банківських послуг (договір банківського рахунку)(редакція діє з 27.04.2021р. до заміни )

Рекомендуємо Вам ознайомитись з інформацією про  функціонування системи  гарантування вкладів фізичних осіб, для чого перейти за посиланням.

Відповідно до п. 1 ст. 26 Закону України від 23.02.2012 №4452-VІ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за його вкладом.

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 (двісті тисяч) гривень.

якір 

 
Для більш детальної інформації звертайтеся до співробітників Банку:

Тел.: (044) 364-98-26
0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA