Для відкриття депозитного рахунку в банку потрібні такі документи:

ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ:

паспорт громадянина України;
документ, виданий органом державної податкової служби, про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі - резиденту без подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного коду.

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ:

паспорт;
документ, що засвідчує походження грошових коштів.

Вкладник має право в приміщенні Банку скласти довіреність на іншу особу, щодо розпорядження власним  рахунком, що засвідчується відповідальною особою Банку. Вкладник має право в приміщенні Банку оформити довіреність на здійснення операцій по депозитним рахункам (тариф 200,00 грн.), що засвідчується відповідальною особою.

Інформація для вкладників
Процентні ставки та умови по депозитних вкладах фізичних осіб (резидентів) АТ «БАНК 3/4» від 27.11.2023
Покупка валюти під депозит
Тарифи на послуги (операції), які надаються АТ «БАНК 3/4» фізичним особам (приватним клієнтам) (діють з 26.02.2024)
Тарифи на послуги (операції), які надаються АТ «БАНК 3/4» фізичним особам (приватним клієнтам) (діють з 01.02.2024)
Довідка про систему гарантування вкладів
Правила банківського обслуговування фізичних осіб (редакція діє з 18.08.2023р. до заміни)
Примірна форма договору про надання банківських послуг 

Рекомендуємо Вам ознайомитись з інформацією про  функціонування  системи  гарантування вкладів фізичних осіб, для чого перейти за посиланням.

Відповідно до  п. 1 ст. 26 Закону України від 23.02.2012 №4452-VІ «Про систему гарантування  вкладів фізичних осіб» Фонд гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування  коштів  за його вкладом.

 Протягом дії  воєнного  стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування  воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику Банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи  відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури  виведення Банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті  26  Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

 Після спливу трьох місяців з дня припинення чи  скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування  коштів за вкладами не може становити менше 600  тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради  Фонду.

якір 

 
Для більш детальної інформації звертайтеся до співробітників Банку:

Тел.: (044) 364-98-26
0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA