Валютні платежі

Увага! Всі валютні операції на період дії воєнного стану здійснюються з урахуванням обмежень, встановлених Постановою Правління НБУ №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", та іншими нормативними актами.


Контроль надходжень з-за кордону

Базовий пакет документів

Базовий пакет для контролю надходжень з-за  кордону в іноземній валюті, що перевищують незначний розмір*:

•-документи, на підставі яких здійснено  переказ;

•- лист клієнта у вільній формі з  уточненням призначення платежу, у разі відсутності, або вказівки неповних / помилкових даних у полі «70:» у SWIFT МТ103 (посилання на номер і дату договору, інвойса  (рахунка) та інших документів у відповідності з якими надійшли кошти за  платежем).

Термін подання клієнтом документів по  надходженнях з-за кордону — 3 дні з моменту зарахування коштів на поточний рахунок. 

 

Увага! Даний список не є вичерпним, взалежності від конкретної  операції Клієнта може виникнути необхідність у поданні більш розширеного пакету документів, у тому числі документи, що дають можливість встановлення джерела  походження коштів у відправника для здійснення переказу. Також банк має право  запросити у клієнта документи для аналізу переказу, який не перевищує незначний  розмір.

* незначний  розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним  курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату  здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону  України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї масового знищення".

 

Базовий пакет документів для переказу за кордон

 Базовий пакет для переказу за кордон безготівкової  іноземної валюти в сумі, що перевищує незначний розмір:

• -  платіжне доручення в іноземній валюті;

• -документи, що  підтверджують зобов’язання/підстави для здійснення  переказу в залежності від операції (договір; інвойс; лист; документи, що  підтверджують родинні стосунки тощо).

 Увага! Цей список документів не є вичерпним і залежить від конкретної операції. Банк  може вимагати інші документи, які  використовуються у міжнародній практиці або необхідні для  здійснення ним аналізу фінансової операції та її учасників на виконання вимог   постанови НБУ №8  від 2 січня 2019 р.

 ВАЖЛИВО!  Документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову. Не перекладаються на українську  мову документи,  текст яких викладено іноземною мовою з  одночасним його викладенням українською (англійської) мовою.

Копії документів, повинні бути завірені  підписом клієнта на кожній сторінці.

 

Аналіз фінансової операції та її учасників

Перелік індикаторів та додаткові документи

З метою виконання вимог Постанови НБУ № 8  від 2 січня 2019 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення  уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про  валютні  операції» (надалі — Постанова НБУ № 8), АТ «БАНК 3/4» зобов’язаний  забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про валютні  операції клієнтів банку та відомостей про учасників операції, які є підставою  для:

1) переказів коштів за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;

2) здійснення розрахунків/переказів у  гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні  рахунки, поточні  рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;

3) здійснення розрахунків/переказів коштів  на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;

4) зарахування коштів у гривнях та  іноземній валюті, що надійшли з рахунків, відкритих в Україні, на  інвестиційні  рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні.

Для якнайшвидшого проведення валютних  операцій, просимо Вас при наявності індикатора сумнівних валютних операцій, наведених у Додатку 1 до Постанови НБУ № 8, надавати додаткові документи, перелік яких зазначений нижче, з метою здійснення всебічного аналізу валютної  операції. 

 У випадку наявності інформації про те, що  компанія-нерезидент (включаючи їх дочірні та афілійовані компанії) включена до  списку Forbes Global 2000, просимо інформувати Банк (лист довільної форми).

Увага!  Перелік додаткових документів не є вичерпним та  визначається Банком з урахуванням суті та мети фінансової операції.

Орієнтовний перелік додаткових документів  (інформації), для здійснення поглибленого аналізу  тут.

 

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA