Фінансовий моніторинг

Політика протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення АТ «БАНК 3/4»

АТ «БАНК 3/4» в своїй діяльності регулюється нормами діючого законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06 грудня 2019 року (зі змінами та доповненнями) та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19 травня 2020 року.

           З метою недопущення використання послуг АТ «БАНК 3/4» для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ) та протидії будь-якій іншій діяльності, що передує або сприяє ВК/ФТ, Банком визначені та затверджені загальні принципи та стандарти, якими керується Банк під час виконання вимог законодавства України із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Повідомлення про порушення законодавства України з питань ПВК/ФТ

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) АТ «БАНК 3/4» ( далі – Банк) впровадив систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або  із зазначенням авторства) Голову Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку  за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у  сфері ПВК/ФТ*.
У разі коли Вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Банку, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Банку з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас про це через: 

«Анонімне звернення»

«Авторизоване звернення»
 
-надіслати листа поштою на адресу Банку : Україна, 04080, м.Київ, вул.Кирилівська, 25

-здійснити телефонний дзвінок за наступним номером: 0 800 50 34 34

-записатись на особисту зустріч з Головою Правління Банку та/або Відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу .


ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРИ НАДСИЛАННІ АНОНІМНИХ ЗВЕРНЕНЬ:

Повідомлення повинно містити інформацію про:
1) дату/період проведення фінансових операцій; 
2) валюту і суму кожної фінансової операції; 
3) учасників фінансових операцій та їх роль; 
4) фактичних вигодоодержувачів (у разі наявності інформації); 
5) зміст фінансових операцій; 
6) наявні ознаки ВК/ФТ**; 
7) за яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції; 
8) третіх осіб, у тому числі поза межами Банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій.
Кожне повідомлення обов'язково буде оброблено з забезпеченням конфіденційності Вашого звернення.
Крім цього, працівники Банку, а також треті особи можуть надсилати повідомлення про порушення до Національного банку з використанням телефонної “гарячої лінії”, офіційного вебсайта, засобів електронної пошти.
*ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

**ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA