14.04.2022

Шановні клієнти!!! Просимо уважно ознайомитись з інформацією про умови внесення готівки на рахунки фізичних осіб, необхідність надання документів щодо джерел коштів та можливе обмеження щодо подальшого розпорядження внесеними коштами.

В умовах воєнного стану Національний банк України здійснив ряд заходів, спрямованих на забезпечення захисту коштів громадян, зокрема, дозволив банкам приймати готівку для її внесення на рахунки фізичних осіб без наявності у власника рахунку на момент внесення коштів документів, що підтверджують законність їх походження[1]. Разом з тим, подальше розпорядження внесеними коштами дозволяється після надання банку документів, що підтверджують джерело внесених коштів. Таким чином, кошти будуть у безпеці, але може виникнути ситуація, коли вони будуть недоступні їх власнику, внаслідок відсутності у власника відповідних документів.

Отже, повідомляємо Вас про наступне:

При внесенні коштів у готівковій формі на поточний рахунок фізичної особи у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції, клієнт зобов’язаний  надати на вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для встановлення джерел походження коштів.

В разі відсутності таких документів, Клієнт може повідомити про це Банку, а Банк має право прийняти та зарахувати кошти на рахунок Клієнта без перевірки. Факт зарахування коштів на рахунок не є свідченням проведеної Банком перевірки. Разом з тим, до надання Клієнтом на вимогу Банку документів або відомостей, необхідних для встановлення джерел походження коштів, видаткові операції з вище зазначеними коштами не здійснюються, крім переказу коштів на рахунки, зазначені нижче.

Кошти, що не мають підтвердження щодо джерела їх походження, можуть бути переказані:

1) на рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України;

2) на поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення;

3) на рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

З повагою, АТ «БАНК 3/4»


[1]постанова Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану” (зі змінами)

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA