Покупка валюти під депозит

Ви маєте можливість купити безготівкову іноземну валюту за курсом Національного банку України, в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 100 000 гривень на календарний місяць, для розміщення в Банку строкового вкладу (депозиту) на строк не менше трьох календарних місяців, що передбачено Постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р.
БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) «ВИГІДНИЙ»
Мінімальна сума вкладу В Доларах США: 1 000,00 доларів США В євро: 1 000,00 євро
Можливість поповнення Вкладник не має право поповнювати вклад протягом дії договору.
Процентна ставка від 3 до 6 міс (93- 185 дні) від 6 до 9 міс (186- 278 дні) від 9 до 12 міс (279-371 дні)
EURO 0,25% 0,5% 1,0%
USD 0,75% 1,0% 1,5%
Порядок надходження Іноземна валюта в розмірі Вкладу, придбавається Банком за заявою Вкладника за рахунок безготівкових коштів Вкладника в гривнях, розміщених на його рахунку в Банку. Куплена іноземна валюта зараховується Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритий у Банку, з якого Вкладник переказує суму Вкладу на Депозитний рахунок.
Порядок нарахування відсотків Проценти за Вкладом нараховуються щомісячно, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році, починаючи з дня, наступного за днем зарахування коштів на Депозитний рахунок, до дня, що передує їх виплати Вкладнику чи списанню з Депозитного рахунка Вкладника з інших підстав. Проценти нараховуються на фактичну суму залишків на Депозитному рахунку в валюті Вкладу.
Періодичність виплати відсотків В кінці строку Вкладу.
Порядок сплати процентів Проценти за Вкладом сплачуються у безготівковій формі шляхом переказу нарахованих процентів, за вирахуванням сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, на поточний рахунок Вкладника.
Порядок повернення В день закінчення строку дії договору Банк перераховує Вклад на поточний рахунок Вкладника, з якого надійшов Вклад. Якщо днем повернення Вкладу та/або виплати процентів є вихідний, святковий або неробочий день, виконання Банком своїх зобов’язань з виплати Вкладу та нарахованих процентів переноситься на наступний за ним робочий банківський день. При цьому кінцевою датою нарахування процентів є день, що передує даті повернення Вкладу.
Можливість дострокового повернення Вкладник не має право вимагати дострокового повернення суми Вкладу або його частини до настання строку його повернення.
0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA