Тарифи та продукти  Валюта
  Строк (міс.)
  >1
  >3
  >6
  >9
  >12
  >18
  Сума, грн
  Процентна ставкабез урахування сплати податків
  4.0 % на рік
  Сума вкладу
  10 000 грн
  Проценти (дохід)до оподаткування
  400 грн
  Податки
  78 грн
  Процентна ставказ урахуванням сплати податків
  3.22% на рік
  Проценти (дохід)після оподаткування
  322 грн

  * Розрахунок носить умовний характер і має на меті скласти загальне уявлення про суми доходу за певних умов депозиту.

  Припущення, використані для розрахунку:
  - кількість днів у році 365
  - кількість днів у місяці 31
  - розрахункова ставка та інші значення розрахунку округлюються до сотих
  - проценти нараховуються на фактичну суму залишків на Депозитному рахунку в валюті Вкладу, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році, починаючи з дня, наступного за днем зарахування коштів на Депозитний рахунок, до дня, що передує їх виплати Вкладнику чи списанню з Депозитного рахунка Вкладника з інших підстав

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA